Nie wszyscy pewnie widzą, że poza mapkami burzowymi mamy też powiadomienia różnego typu. Aplikacja na Androida czy iOS powiadamia sama dla promienia w okół użytkownika ale mamy też... powiadomienia SMS których aktywacja może wydawać się niektórym skomplikowana, im dedykujemy poniższy opis.


Powiadomienia SMS są dla Was świadczone bezpłatnie dzięki bardzo dużej uprzejmości serwisu
Dziękujemy! :)


Instrukcja aktywacji powiadomień


1. Należy zarejestrować się w sekcji Konto na http://burzowo.info


 


2. Po aktywacji konta w zakładce Konto wybieramy podstronę Ostrzeżenia o uderzeniach


 


3. Uzupełniamy wymagane pola:

  • Nazwa - dowolna nazwa która będzie zawarta w wiadomości - przydatna dla np. kilku powiadomień - aby je odróżnić
  • Typ: zaznaczamy SMS lub inny wybrany sposób
  • E-Mail / Numer: podajemy numer telefonu na jaki wysłane będą wiadomości (bez +48)


4. Przeciągamy znacznik na mapie chwytając go i przenosząc w wymagane miejsce - niebieski promień wyraża obszar jaki będzie obejmować


5. Wypełniamy dalsze pola:

  • Długość/Szerokość geograficzna - pola pobierane są automatycznie ze znacznika
  • Maksymalna odległość - ustalamy promień jaki ostrzeżenie ma obejmować - po zmianie można sprawdzić znacznik na mapie, niebieski obszar zmieni się
  • Min. liczba - minimalna liczba wyładowań jakie muszą wystąpić w czasie podanym niżej aby powiadomienie zostało uruchomione
  • Czas wyszukiwania - czas w jakim musi wystąpić minimalna (podana wyżej) liczba wyładowań aby powiadomienie zostało wysłane

Przykład: dla czasu 10 oraz ilości 5 musi wystąpić minimum 5 wyładowań w ciągu 10 minut


Powiadomienia zostaną aktywowane i przy najbliższej burzy wysłane :)